Parc Cybi, Caergybi
Ble mae'r safle?

Mae Parc Cybi yn ymestyn dros oddeutu 40 hectar o dir ar ymyl deheuol Caergybi.

Mae ar Ynys Gybi, sef ynys fechan fymryn oddi ar arfordir Ynys Môn, sef ynys llawer mwy o ran maint - oddi ar arfordir gogledd Cymru.

Mae'r dirwedd yn isel gyda phantiau corslyd a chefnau creigiog, ond mae Mynydd Twr i'r gogledd-orllewin o Gaergybi yn tremio dros Ynys Gybi. Mae Mynydd Twr yn 220m o ran uchder a gellir ei weld yn glir o'r rhan fwyaf o Barc Cybi.

Mae'r enw 'Parc Cybi' yn cyfeirio at Cybi Sant, a sefydlodd gymuned fynachaidd mewn hen gaer Rufeinig ar y safle lle mae eglwys blwyf Caergybi yn sefyll heddiw. Mae Caergybi ac Ynys Gybi hefyd wedi'u henwi ar ôl y Sant.