Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Mae Parc Cybi mor helaeth nes ei fod yn cynnwys nifer fawr o safleoedd archaeolegol sy'n perthyn i lawer iawn o gyfnodau, o'r Mesolithig i ffermydd o'r 18fed ganrif. Isod, ceir dolenni at wybodaeth ynghylch y gwahanol safleoedd. Gellir lawrlwytho crynodeb o’r darganfyddiadau YMA.