Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Maen Hir Tŷ Mawr

Saif Maen Hir Tŷ Mawr yng nghanol Parc Cybi ond, gan ei fod yn heneb rhestredig ac wedi ei ddiogelu, mae'r datblygiad wedi ei gynllunio i osgoi'r garreg a gadael llain o'i gwmpas fel bo modd gwerthfawrogi'r lleoliad.

Gan hynny ni fu cloddio yn ymyl y garreg. Credir fod meini hirion o'r math yma'n dyddio o'r Oes Efydd, a dangosodd y cloddiad fod y garreg hon nepell oddi wrth grŵp o henebion seremonïol Oes Efydd, ac efallai ei bod yn atodiad i'r tirwedd seremonï ol hwnnw.

 

O'r garreg, mae'n bosib gweld y beddrod siambrog Neolithig ar y gorwel, ac efallai fod hyn wedi bod yn fwriadol gyda'r garreg yn cysylltu henebion claddu'r Oes Efydd gyda'r beddrod hynafol ar y bryn.

Mae llwybr troed yn sicrhau mynediad at y garreg, ac erys modd i'r cyhoedd ymweld â 'r heneb hwn ac ystyried ei leoliad.