Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Beddrod Siambrog Trefignath

Mae Beddrod Siambrog Trefignath yn feddrod Neolithig, yng ngwarchodaeth Cadw erbyn hyn, ac ar agor i ymwelwyr. Fe'i adeiladwyd yn wreiddiol, oddeutu 3800 CC, fel siambr mewn carnedd (tomen o gerrig) fechan gron. Cafodd ei ail-adeiladu gyda charnedd hir a siambr mwy yn agor tua thoriad y wawr, ac yna cafodd ei ymestyn ac ychwanegwyd trydydd siambr.

Yn wreiddiol roedd y garnedd yn llawer uwch ond lladratwyd y cerrig i ffurfio cloddiau caeau. Mae'n bur debyg na fyddai'r beddrod wedi goroesi o gwbl oni bai i'r Arglwyddes Stanley, yn ystod y 19 eg ganrif gynnar, rwystro difrod pellach a sicrhau cadwraeth yr heneb.

Mae'r beddrod yn sefyll oddi mewn i ddatblygiad Parc Cybi. Cafodd ei gloddio'n drylwyr yn y 1970au hwyr gan Christopher Smith o'r Swyddfa Gymreig cyn cydgyfnerthu'r heneb.


Y Beddrod Siambrog Trefignath