Parc Cybi, Caergybi
Adroddiadau Technegol

Mae nifer o adroddiadau technegol wedi cael eu llunio fel rhan o'r gwahanol gamau o archwilio Parc Cybi. Mae rhai o'r adroddiadau hyn ar gael isod, a bydd yr adroddiad ôl-gloddiad llawn ar gael yma wedi iddo gael ei gwblhau.

 

Adroddiad Cryno

Crynodeb o Ddarganfyddiadau’r Gwaith Cloddio Archaeolegol

 

Yn y Saesneg yn unig mae'r adroddiadau isod ar gael.

Adroddiad Llawn o'r Cloddiad

Cyfrol 1: testun a lluniau

Cyfrol 2: ffigyrau

Cyfrol 3: adroddiad arbenigol

 

Adroddiadau asesu a gwerthuso

Report 459

Report 554

Report 561

 

Adroddiad asesu potensial ar gyfer dadansoddi

Report 954 - Vol I

Report 954 - Vol II