Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Diwydiant y Cyfnod Rhufeinig

Gerllaw llwybr, oedd mae'n debyg yn arwain tua'r gaer Rufeinig hwyr yn yr hyn a adnabyddwn bellach fel Caergybi, roedd fferm frodorol oedd yn brysur yn cynhyrchu pethau ac yn storio nwyddau - efallai i'w cyfnewid gyda'r milwyr Rhufeinig.

Mewn adeilad â muriau clai roedd aelwyd o gerrig mawrion, efallai i ddal padell neu bowlen ar gyfer lliwio brethyn. Nesaf ati roedd powlen garreg, wedi ei gosod yn y llawr, ar gyfer malu rhywbeth yn fân neu gymysgu. Roedd aelwyddydd, cafnau a thyllau eraill hefyd wedi eu gwasgu i mewn i'r adeilad bychan.


Aelwyd a phowlen garreg

Ar ochr arall y llwybr roedd cyfres o dyllau pyst yn dangos ble bu adeiladau storio unwaith yn sefyll, ac nesaf atynt roedd adeilad carreg bychan sgwâr gyda phydew mawr dan ei lawr.


Tyllau pyst fyddai wedi cynnal cyfres o adeiladau o goed ar gyfer storio

 


Olion adeilad sgwâr o garreg. Dim ond un wal a chornel oedd wedi goroesi, ond roedd llawer o'r llawr yn aros