Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Tyllau Neolithig

Cafwyd hyd i sawl grŵp o dyllau bach led-led Parc Cybi. Roedd rhain yn cynnwys darnau bach o grochenwaith Neolithig canol neu hwyr yn ogystal â naddion fflint, a thybid iddynt nodi lleoliad cytiau dros dro. Cafodd rhain eu defnyddio ar wahanol adegau ac am gyfnodau byr rhwng 3400 a 2400 CC mae'n debyg.

Roedd y crochenwaith gafwyd yn y tyllau o wneuthuriad amrwd, ond wedi eu haddurno'n arbennig, mewn arddulliau a adwaenir fel Crochenwaith Trebedr a Chrochenwaith Rhychiog. Gellir darganfod yr arddulliau hyn led-led Prydain ac mae'n arwydd o gysylltiadau diwylliannol ar draws y wlad, er fod y crochenwaith ei hun wedi ei gynhyrchu'n lleol.

Roedd un twll hefyd yn cynnwys pen pastwn carreg oedd efallai'n symbol o statws, er fod un pen wedi ei guro braidd sy'n awgrymu bod y pastwn wedi ei ddefnyddio at bwrpas ymarferol.

 


Tyllau Neolithig yn cael eu cloddio


Crochenwaith addurnedig o un grŵp o dyllau. Mae rhain o'r math Crochenwaith Trebedr a adnabyddir fel arddull Mortlake. Wedi ei ddarlunio gan Frances Lynch


Pen pastwn carreg gafwyd mewn twll Neolithig canol