Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Pentref yr Oes Haearn

Yng nghanol Parc Cybi roedd olion pentref a ddefnyddiwyd yn yr Oes Haearn Ganol rhwng 400 i 200 CC. Roedd hyd at dri t y yn agos at ei gilydd ynddo gyda phedwerydd ychydig bellter oddi wrthynt, yn ogystal ag adeiladau eraill gan gynnwys ysguboriau.

Roedd y tai yn grwn, wedi eu hadeiladu o garreg, a byddai toeau conigol o wellt arnynt. Roedd cyntedd trawiadol gan un o'r tai, gyda llwybr â chlawdd yn arwain ato. Efallai mai tŷ pennaeth y pentref oedd hwn, a byddai wedi ei ddylunio i wneud argraff ddofn ar ymwelwyr.

Byddai tasgau cartref, fel nyddu a pharatoi bwyd, yn digwydd yn y pentref, ond roedd ei gynllun yn awgrymu materion llai ymarferol; mae'r prif ddrysau'n wynebu Mynydd Caergybi, ar waetha'r ffaith fod gwyntoedd y gaeaf yn chwythu o'r cyfeiriad hwnnw.

 

 

Pentref yr Oes Haearn fel y gallai fod wedi ymddangos, wedi ei ddarlunio gan Helen Flook
Hawlfraint: Helen Flook