Parc Cybi, Caergybi
Y Cloddiad

Rhwng mis Tachwedd 2006 a diwedd mis Mehefin 2008, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd waith cloddio ym Mharc Cybi. Cynhaliwyd cam arall o'r gwaith cloddio rhwng mis Medi 2009 a mis Chwefror 2010. Ariannwyd y gwaith cloddio gan Lywodraeth Cymru.

Rheolwyd cam cyntaf y gwaith adeiladu gan yr ymgynghorwyr peirianneg, Atkins, ar y cyd â'r cwmni adeiladu lleol, Jones Brothers. Roedd hyn yn cynnwys adeiladu ffyrdd ac elfennau eraill o'r seilwaith ar y safle.

Tynnwyd uwchbridd yn ofalus oddi ar dros 20 hectar o'r tir i ddatgelu tirwedd archaeolegol, a chynhaliwyd gwaith cloddio a chofnodi yno. 

Parhawyd â'r gwaith cloddio drwy gydol y flwyddyn, drwy eira a thywydd poeth, gan dîm o archaeolegwyr proffesiynol. Ar ei anterth, roedd tîm o 40 o archaeolegwyr a oedd yn gweithio ar y safle ar sail amser llawn yn cael eu cyflogi ar gyfer y cloddiad - sef un o'r cloddiadau mwyaf yn y DU ar y pryd.

 

Cliciwch isod am wybodaeth ynghylch

Stripio'r safle | Cloddio a chofnodi