Parc Cybi, Caergybi
Digwyddiadau

Eisiau dysgu rhagor?

Eisiau gweld arteffactau go iawn?

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido amrywiaeth o ddigwyddiadau er mwyn galluogi pawb i ddarganfod archaeoleg Parc Cybi.

Creodd disgyblion Ysgol Cybi (Caergybi) delweddau, gwrthrychau a cherddoriaeth sy'n gysylltiedig â'r archaeoleg. Cyfrannodd y rhain at ddwy arddangosfa yn dangos rhai o'r gwrthrychau gafwyd. Trefnwyd sgyrsiau ac ysgol undydd hefyd.

 

Arddangosfa Parc Cybi

Oriel Môn: Mai 18fed - Mehefin 13eg 2021

Mae Oriel Môn yn agor i'r cyhoedd eto ddydd Mawrth, 18fed o Fai. Mae hyn yn golygu y byddwch, o'r diwedd, yn gallu gweld ein harddangosfa: Parc Cybi: Tirlun Drwy'r Oesoedd.