Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Aneddiad Canoloesol Cynnar

Wedi 410 OC nid oedd Prydain yn rhan o Ymerodraeth Rhufain, a'r enw roddir gan archaeolegwyr ar y cyfnod hwn wedi'r Rhufeiniaid yw "y cyfnod canoloesol cynnar". Er bod sawl mynwent o'r cyfnod hwn wedi ei darganfod, mae'n annodd canfod ble roedd y bobl yn byw. Mae'n bur debyg na wnaeth y rhan fwyaf o dai'r cyfnod hwn adael llawer o olion archaeolegol. Serch hynny, rydym yn gwybod bod pobl wedi byw ym Mharc Cybi wedi diwedd rheolaeth Rhufeinig oherwydd darganfuwyd eu sychwyr grawn.


Sychwyr grawn gafwyd ym Mharc Cybi

Roedd rhaid sychu grawn, yn enwedig ceirch, cyn ei ddefnyddio neu ei storio. Pydewau gyda thân yn un pen oedd sychwyr grawn - yn y pen arall byddai'r grawn yn cael ei hongian i sychu ar frigau wedi eu gorchuddio â gwellt. Yn bur aml byddai'r grawn yn mynd ar dân ac yn deifio - buddiol iawn i archaeolegwyr gan fod y gronynnau deifiedig yn goroesi a gellir ei astudio a sicrhau dyddio radiocarbon.

Cafwyd chwe sychwr grawn ym Mharc Cybi, a'r cyfan yn dyddio i'r 5ed neu'r 6ed ganrif OC.