Parc Cybi, Caergybi
Y Darganfyddiadau

Claddedigaethau Cist yr Oes Efydd


Y cistiau wedi eu cloddio'n llwyr

Yn ystod Cyfnod y Biceri (2500 i 2000 CC) cyflwynwyd traddodiadau claddu newydd gyda chladdedigaethau unigol mewn siambrau sgwâr carreg, a adnabyddir fel cistiau, yn y ddaear. Gosodwyd y corff ar ei gwrcwd, a rhoddwyd pot a elwid yn ficer ynghyd â nwyddau bedd eraill gydag ef. Parhaodd y traddodiad hwn i'r Oes Efydd Gynnar, cafwyd hyd i grŵp o'r claddedigaethau hyn ym Mharc Cybi ac mae'n debyg iddynt ddyddio i gyfnod yn fuan wedi 2000 CC.

Roedd yno bum cist fawr a thair fechan, ac felly mae'n debyg mai mynwent deulu oedd hon gyda phlant yn ogystal ag oedolion wedi eu claddu ynddi. Mae cynllun y beddi'n awgrymu eu bod wedi eu gorchuddio gydag un tomen gron, ond nid oes unrhyw argoel ohoni wedi goroesi.

Roedd dau o'r beddi'n cynnwys potiau, a byddai rhain wedi dal rhoddion o fwyd neu ddiod. Mae dadansoddiad yn dangos y bu cynnyrch llaeth yn y ddau.


Cynllun o'r fynwent cist gyda llinell doredig yn dangos braslun posib o'r twmpath

 


Bicer a Llestr bwyd gafwyd mewn dau o'r beddi