Parc Cybi, Caergybi
Modelau 3D o'r Arteffactau

Rydym eisiau dangos rhai o'n darganfyddiadau i'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu ymweld â'r arddangosfeydd, felly rydym wedi cynhyrchu nifer o fodelau 3D. Lluniwyd rhain gyda ffotogrametreg gan ddefnyddio rhaglen Agisoft Metashape, a cânt eu cyflwyno mewn ffeiliau PDF 3D.

Cliciwch ar enw'r gwrthrych i fynd i'r model 3D perthnasol ar Sketchfab (yn agor mewn ffenestr newydd).

Dyma'r gwrthrychau :-

pot yr Oes Efydd gynnar, a adwaenir fel Llestr Bwyd (Food Vessel) gafwyd mewn cist gladdu. Mae'n debyg iddo ddyddio'n fuan wedi 2000 CC.

• dwy fwyell garreg Neolithig; un (darganfyddiad rhif 102) gafwyd mewn pydew y 18fed ganrif yn olion buarth fferm, a'r llall (darganfyddiad rhif 326) o'r pentref tai crynion yr Oes Haearn. Mae'r ddwy fwyell rhwng 5800 a 4500 mlwydd oed, ond cawsant eu darganfod mewn cyd-destunau diweddarach oherwydd mae'n bur debyg iddynt gael eu casglu fel hynodbethau.

pen pawstwn neu forthwyl carreg gafwyd mewn pydew, rhan o gr wp oedd yn nodi lleoliad cwt bychan yn dyddio o'r cyfnod Neolithig hwyrach oddeutu 3000 CC.

 

Gallwch hefyd eu lawrlwytho isod fel ffeiliau PDF 3D.

 

I agor y modelau hyn, byddwch angen cyfrifiadur sy'n rhedeg Windows , OSX neu MacOS gyda'r fersiwn rhad ac am ddim o Adobe Acrobat Reader wedi ei osod. Nid oes modd cynnal dyfeisiau Android ac iOS ar hyn o bryd.

Lawrlwythwch y model trwy roi clic-ochr-dde ar yr eicon, a dewis Save Link As  (Firefox, Chrome) neu Save Target As (Internet Explorer, Edge)


Llestr Bwyd yr Oes Efydd


Bwyell Garreg Neolithig
(Darganfyddiad 102)


Bwyell Garreg Neolithig
(Darganfyddiad 326)


Pen Pastwn Neolithig

 

Mae natur ffeiliau PDF 3D yn peri'r potensial iddynt fod yn agored i wendidau diogelwch. Gan hynny mae Adobe wedi ychwanegu nodwedd ddiogelwch sy'n gofyn i chi nodi eich bod yn ymddiried yn ffynhonnell y ffeil.

Wrth i chi agor un o'r ffeiliau, byddwch yn gweld bar melyn ar y top gyda'r neges - "3D content has been disabled. Enable this feature if you trust this document."

Er mwyn galluogi cynnwys 3D yn y ddogfen:

Cliciwch ar y botwm Options ac yna dewiswch yr opsiwn priodol:

•  Ymddiried yn y ddogfen hon unwaith yn unig

•  Ymddiried yn y ddogfen hon bob tro

Wedyn cliciwch ar yr eicon sydd â marc cwestiwn coch yn y gornel chwith uchaf. Yna bydd y ddogfen yn agor yn llawn.

 

Defnyddiwch y cyrchwr i gylchdroi'r model - cadwch eich bys ar fotwm chwith eich llygoden a bydd y model yn symud gyda'r cyrchwr.

Defnyddiwch yr olwyn ar eich llygoden i glosio neu i bellhau.