DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Sefydliad y Merched

Dechreuwyd mudiad Sefydliad y Merched ym Mhrydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i annog merched y wlad i gyfranogi i dyfu a chadw bwyd i gynorthwyo i gynyddu'r cyflenwad bwyd.

Agorwyd y Sefydliad y Merched cyntaf yn Llanfairpwllgwyngyll, Môn ar Fedi 16eg 1915. Am y chwe blynedd cyntaf cynhaliwyd cyfarfodydd yn y ty haf yn Y Graig, ty yn y pentref. Yna adeiladwyd ystafell gyfarfod bwrpasol, sydd yn parhau mewn defnydd heddiw.

Ymhen hir a hwyr, sefydlodd sawl tref a phentref Sefydliadau y Merched. Ynghyd â rhoi hyfforddiant ac offer ar gyfer cynhyrchu a chadw bwyd, codont arian hefyd i gefnogi ymdrech y rhyfel.

 

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk