DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Maes Saethu Penmaen Ucha
Dolgellau SH70141697

Crëewyd Maes Saethu Penmaen Ucha tua 1900 ar gyfer milwyr yn hyfforddi ar gyfer y Rhyfel yn erbyn y Boeriaid (1899-1902). Gwelwyd ei gyfnod mwyaf prysur yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf pryd cafodd ei ddefnyddio fel maes saethu cyffredinol, ond cafodd ei ddefnyddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd hefyd.

Mae'r cloddweithiau Rhyfel Byd Cyntaf, gan gynnwys y safleodd tanio, y peiriannau a'r saethnodau mecanyddol, mewn cyflwr da. Ond mae'r olygfa o'r safleodd tanio wedi ei chuddio gan goedlan gonifferaidd.

Mae olion y maes saethu yn cynnwys Galeri Saethu 500m o fath a ddyluniwyd yn 1909. Mae'n cynnwys fframiau saethnod sydd yn gallu cael eu codi a'u gostwng ar system olwyn a chadwyn. Byddai'r sawl oedd yn rheoli'r saethnodau yn cysgodi tu ôl i'r clawdd a adeiladwyd i'w hamddiffyn rhag ergydion coll. Lluniwyd y saethnodau o ganfas wedi ei ymestyn dros ffrâm bren, oedd yn ei thro yn gallu cael ei slotio i ffrâm y saethnod. Wedi codi'r saethnodau, roeddynt yn ymddangos uwchlaw'r clawdd amddiffynnol. Roedd modd ail-ddefnyddio'r saethnodau trwy bastio stribedi canfas dros dyllau'r bwledi.

Ar gychwyn y rhyfel, cost ffrâm saethnod oedd £6 17s 6d, ond erbyn 1919 roedd y pris wedi codi i 1.5 gwaith y swm yma.

 


Lleoliadau Tanio Penmaen Ucha

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk