DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Ffatrioedd Siel Cenedlaethol


Sied godi yn Boston Lodge lle gweithgynhyrchwyd casys sieliau yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Ar gychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf, nid oedd Prydain yn barod ar gyfer rhyfel mawr fyddai'n peri prinder arfau a milwyr profiadol. Sefydlwyd y Weinyddiaeth Rhyfel dan reolaeth Lloyd George i ymateb i'r broblem hon. Y flaenoriaeth oedd sefydlu ffatrïoedd cenedlaethol er mwyn sicrhau cyflenwad digonol o arfau. Er mwyn cynhyrchu mwy o sieliau, sefydlwyd Pwyllgorau Arfau lleol i gynrychioli'r cwmniau peirianneg llai. Addaswyd y cwmniau hyn fel bo modd iddynt cynhyrchu sieliau ysgafn, a sefydlwyd ffatrïoedd newydd mewn adeiladau oedd eisoes yn sefyll. Cafodd gweithdai Rheilffordd Ffestiniog yn Boston Lodge eu haddasu'n Ffatri Siel Genedlaethol. Agorodd yn Hydref 1915, a bu'n cynhyrchu sieliau 13 a 18 pwys. Yn Hydref 1915 hefyd, cafodd Ffowndri Vulcan yng Nghaernarfon, eiddo Humphrey Owen a'i Feibion, ei haddasu'n Ffatri Siel Genedlaethol a bu'r ffatri hon hefyd yn cynhyrchu sieliau 13 a 18 pwys.

Y rhan amlaf, merched oedd yn gweithio yn y ffatrïoedd hyn, ac roeddynt yn ymdopi gyda gwaith caled a pherylgus gan ddysgu sgiliau newydd yn sydyn.

 

 

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk