DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Ysbytai Milwrol ac Ategol

Roedd yr angen am ysbytai i drin milwyr a oedd wedi'u hanafu a chartrefi iddynt ymadfer yn sylweddol unwaith y dechreuodd brwydrau creulon y Rhyfel Byd Cyntaf. Meddiannwyd ysbytai a fodolai eisoes, megis ysbytai deddf y tlodion, fel ysbytai milwrol. Y staff oedd nyrsys, meddygon a llawfeddygon proffesiynol. Gallent fod o faint anferthol gan yn aml ymestyn i gytiau a phebyll dros dro.

Ategwyd yr ysbytai milwrol gan ysbytai ategol a sefydlwyd hefyd gan y Groes Goch Brydeinig. Roedd y Groes Goch wedi rhagweld yr angen a chwiliodd am eiddo addas hyd yn oed cyn dechrau'r rhyfel. Roedd ysbytai ategol a chartrefi ymadfer yn aml yn dai mawr neu blastai a roddwyd gan eu perchnogion. Roedd y rhan fwyaf o staff yr ysbytai yn wirfoddolwyr, yn bennaf o'r Didoliad Cymorth Gwirfoddol (VAD).

 

Rhestr o ysbytai milwrol ac ategol y Rhyfel Byd Cyntaf yng ngogledd-orllewin Cymru

 

Enw Ysbyty

NGR

Bodlondeb, Ffordd Caergybi, Bangor

SH5605171501

Cartref Morwyr, Newry, Caergybi

SH2461083109

Cartref Ymadfer y Edward Malam, Deganwy

SH7873278443

Cartref Ymadfer y Fonesig Forester, Llandudno

SH7969981265

Cartref Ymadfer y Fonesig Thomas, Caergybi

SH2380682330

Castell Bodlondeb, Church Walks, Llandudno

SH7780682697

Craig Beuno, Ffordd Garth, Bangor

SH58227257

Gwesty'r Cliff (Gwesty Darien), Bae Trearddur

SH2460079470

Isallt Fawr, Bae Trearddur

SH2439379948

Llys y Gwynt, Llanfawr Close, Caergybi

SH2535082045

Plas Llanfair, Llanfairpwllgwyngyll

SH5325071230

Plas Pale, Dyffryn Penllyn

SH98263608

Plas Tre-Ysgawen, Capel Coch

SH4505081040

Plas Tudno, Llandudno

SH7782682808

Ty Aberartro, Llanbedr

SH60052722

Ty Caerynwch, Brithdir

SH76431767

Ty Wrideen, Rhoscolyn

SH2638075912

Ty'r Enfys, Bae Trearddur

SH2449379330

Wern Manor, Dolbenmaen

SH54273990

Y Plas, Llanfairfechan

SH6833574945

Ysbyty Ategol Beach, Holyhead

SH2446783118

Ysbyty Ategol Belmont, Llandudno

SH7812382761

Ysbyty Ategol Byngalo, Bae Trearddur

SH2582578853?

Ysbyty Ategol Nannau, Nannau, Dolgellau

SH7430520820

Ysbyty Balmoral y Groes Goch, Llandudno

SH7841282097

Ysbyty Dewi Sant, Safle, Bangor

SH5698071080

Ysbyty Eryri, Caernarfon

SH4870361607

Ysbyty Morwyr Stanley, Caergybi

SH2529583168

Ysbyty Red Court y Groes Goch, Church Walks, Llandudno

SH7770782508?

Ysbyty VAD Penrhyn Cottage, Bangor

SH5731871865

Ystafelloedd Ymgynnull, Holborn Road, Caergybi

SH2463282124

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk