DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Gorsafoedd Radio Marconi

Mae Cyfryngau Cyfathrebu'n hanfodol yn ystod rhyfel, ac ar gychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf y prif ddatblygiad oedd telegraffiaeth radio tonfedd hir. Roedd dwy orsaf radio newydd eu hadeiladu gan Gwmni Telegraff Radio Marconi - yn Waunfawr ger Caernarfon ac yn Nhywyn - ac roeddynt wedi cychwyn trosglwyddiadau prawf ar draws Môr yr Iwerydd ac i wledydd eraill. Meddianwyd y gorsafoedd hyn gan y llywodraeth at ddefnydd rhyfel, ond aeth arbrofi yn ei flaen, gan gynnwys datblygu trosglwyddiadau radio tonfedd fer.

Gorsaf drosglwyddo oedd yr orsaf yn Waunfawr a agorwyd yn 1914. Gorsaf dderbyn oedd yr orsaf yn Nhywyn ond roedd yn rheoli'r orsaf drosglwyddo hefyd. Mae adeilad y trosglwyddydd a llety'r staff yn parhau i sefyll yn Waunfawr, yn ogystal â nifer o sylfeini concrid ar gyfer yr erial oedd yn rhedeg i fyny'r bryn o Gefndu.

Troswyd y prif adeilad dderbyn yn Nhywyn yn ddau annedd, a gwerthwyd llety'r staff, ond adweinir y tai hyd heddiw fel Tai Unllawr Marconi. Ymddengys bod peth olion o'r erial i'w gweld ar y bryn uwchlaw o hyd.

Adeiladwyd un o orsafoedd diwifr cyntaf Marconi yng Nghaergybi i gyfathrebu â llongau. Canfuwyd ychydig o dystiolaeth bod hon hefyd wedi'i defnyddio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn sicr, defnyddiwyd gorsaf ddiwifr a adeiladwyd ger Llaneilian yn ystod y rhyfel i gyfathrebu ag awyrlongau o Langefni.

 


Adeilad trosglwyddo Gorsaf Radio Marconi ger Waunfawr

 


Sylfaen erial drosglwyddo ar Gefndu

 


Sylfeini erial drosglwyddo ar Gefndu

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk