DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Coedwigaeth

Roedd angen pren ar frys ar y rheng flaen. Torrwyd coedwigoedd i ddarparu hyn, gan gynnwys llawer o goetiroedd ar dir preifat. Gweithiodd rhai merched mewn coedwigaeth gan dorri a phlannu coed. Ond roedd galw mawr am goedwigwyr profiadol o'r trefedigaethau a gwledydd eraill. Gweithiodd Corfflu Coedwigaeth Canada i dorri coetiroedd Prydain ond cyflogwyd dynion o'r Ffindir hefyd. Morwyr oedd y Ffiniaid yn bennaf a oedd wedi'u hachub o longau a suddwyd gan yr Almaenwyr. Gweithiodd tîm ohonynt yn Nhregarth ger Bangor. Cymysgont yn dda yn gyffredinol gyda'r bobl leol. Priododd dau ferched lleol ac aros wedi'r rhyfel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk