DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Cynhyrchu Bwyd

Yng ngwanwyn a haf 1917 roedd gwarchae llyngesol Prydain gan yr Almaenwyr ar ei anterth. Collwyd sawl llong a'u cargo, gyda llawer yn fwyd a oedd wedi'i fewnforio. Roedd cynhyrchiant bwyd o ffermydd Prydain wedi gostwng hefyd ers dechrau'r Rhyfel oherwydd colli gweithwyr i'r rhyfel a ffatrïoedd. Collwyd grym ceffylau hefyd wrth iddynt gael eu meddiannu ar gyfer y rhyfel. Arweiniodd hyn at argyfwng yng nghyflenwad bwyd gyda Phrydain bron â rhedeg allan o fwyd.

I gynyddu llafur ar ffermydd crëwyd Merched Byddin y Tir yn 1917. Er propaganda defnyddiol, ychydig iawn o ferched a ymunodd. Yn bennaf, merched trefol heb llawer o brofiad. Roedd y rhan fwyaf o ferched a weithiai ar y tir yn ferched gwledig a oedd wedi gweithio ar y tir erioed. Trefnwyd hwy gan Gynghrair Cynhyrchu Bwyd y Merched neu Bwyllgor Amaethyddol Rhyfel y Merched. Darparwyd llafur gan y Corfflu Llafur o filwyr a anafwyd yn y rhyfel ac a oedd yn anaddas i ymladd ond yn gallu gwneud gwaith fferm. Defnyddiwyd carcharorion rhyfel Almaenig hefyd.

Yng ngwanwyn 1917 roedd ymgyrch i gynyddu'r nifer o randiroedd a driniwyd a thyfu llysiau mewn gerddi. Roedd yr ymgyrch yn cynnwys dangos llysiau yn cael eu tyfu yng ngardd Rhif 10 gan Lloyd George a gerddi blaen Palas Buckingham. Anogwyd ysgolion ac ysbytai i dyfu eu llysiau eu hunain. Casglodd plant ysgol fwyar duon a ffrwythau eraill hefyd ar gyfer jamiau. Casglont hefyd gnau castan i'w defnyddio mewn prosesau diwydiannol yn lle grawn.

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk