English

Cadw mewn Cysylltiad

 

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael gwybod am ein hynt a'n helyntion. Os hoffech gefnogi gwaith YAG, efallai yr hoffech ystyried ymuno â Chyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Mae Cyfeillion YAG yn cael diweddariadau rheolaidd ynglŷn â gwaith yr Ymddiriedolaeth yn ogystal â chylchlythyr blynyddol. Yn ogystal, rydym yn trefnu cyfres o ddarlithoedd gaeaf i Gyfeillion YAG.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.