English

Y Cofnod Safleoedd a Henebion (SMR)

Mae'r Cofnod Safleoedd a Henebion Rhanbarthol (SMR) wedi tyfu ac wedi datblygu yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER) dros y 35 mlynedd diwethaf. Fel y dywed yr enw, roedd Cofnodion Safleoedd a Henebion yn canolbwyntio ar wybodaeth ar y safle ac roeddent yn canolbwyntio ar bwyntiau unigol ar fapiau. Gyda dealltwriaeth gynyddol o'n hamgylchedd yn gynnyrch cenedlaethau o weithgarwch dynol, mae'r term Amgylchedd Hanesyddol bellach yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin. Nid yw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â safleoedd, ond hefyd i ardaloedd a thirweddau.

Mae'r newid i'r HER wedi ehangu cylch gwaith ac uchelgais casglu data i wneud cymaint o wybodaeth â phosibl, o gymaint o leoedd â phosib, ar gael mewn un lle. Mae rhan o'r cwmpas ehangedig hwn wedi cynnwys pwyslais ar rannu a chyfnewid data gyda sefydliadau allweddol eraill. Golyga hyn, os nad oes gennym wybodaeth sy'n ymwneud â diddordeb ymchwil hanesyddol sy'n seiliedig ar yr amgylchedd, dylem allu rhoi cyngor i ddefnyddwyr o'r lle gorau i'w ddarganfod.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.