English

NODYN: Rheoliadau Diogelu Data Newydd – GDPR

Ar 25 Mai 2018, bydd y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn dod i rym gan gyfyngu ar sut all sefydliadau gadw a defnyddio'ch data personol, gan ddiffinio hefyd eich hawliau o safbwynt y data hwnnw. Mae'r manylion ynghylch sut ydym yn cadw a defnyddio'ch data wedi'u cynnwys ym Mholisi Preifatrwydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.

Mae'r Ymddiriedolaeth angen eich caniatâd llwyr i gadw'ch enw, cyfeiriad a gwybodaeth arall ar ffeil ac rydym yn ysgrifennu at ein cysylltiadau i ofyn iddynt gwblhau ffurflen ganiatâd syml. Os nad ydych wedi cael copi o'r ffurflen ganiatâd eisoes (drwy e-bost neu'r drwy'r post arferol), mae copi ar gael yma i chi ei chwblhau a'i dychwelyd i'r Ymddiriedolaeth drwy e-bost neu bost arferol, erbyn dydd Mercher, 23 Mai 2018 os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus. 

 

 

Polisi Preifatrwydd (Dogfen PDF)

Ffurflen Gydsynio Diogelu Data (Dogfen Word)

Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad (Dogfen PDF - Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.