English

Ymgymryd ag arolwg ffotograffig cyffredinol

Pan fydd datblygiadau yn effeithio ar adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol penodol, efallai y bydd yn rhaid i'r datblygwr gyflogi archeolegydd i ymgymryd â rhaglen o Ymchwiliad a Chofnodi Adeiladu Archaeolegol. Bydd angen cyflogi contractwr archeolegol proffesiynol i ymgymryd â rhaglen waith o'r fath.

Pan fo datblygiadau o arwyddocâd lleol yn cael eu heffeithio gan ddatblygiad efallai y gofynnir i'r ymgeisydd gynnal arolwg ffotograffig cyffredinol o'r adeilad. Rhaid i gofnodion o'r fath gydymffurfio â'r gofynion ar gyfer cofnodi adeiladau cyffredinol o adeiladau.

 

Gofynion ar gyfer cofnodi ffotograffig cyffredinol adeiladau.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.