English

Penodi Archaeolegydd

Nid yw Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn cadw rhestr o gontractwyr archeolegol cymeradwy ond mae'n barnu pob cynnig yn erbyn y canllawiau a nodir gan y Sefydliad Archaeolegwyr (IfA).

Mae'r IfA yn cynnal rhestr gymeradwy o Sefydliadau Archeolegol Cofrestredig (ACA) tra bod Adnodd Swyddi Archeolegol Prydain (BAJR) yn cadw rhestr ddiduedd o gontractwyr archeolegol.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.