English

Allgymorth ac Addysg

Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn darparu rhaglen helaeth o weithgareddau allgymorth ac addysg. Mae'r rhain yn cynnwys teithiau tywys archaeolegol cyhoeddus, cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus – a gweithio gyda grwpiau cymunedol amrywiol, ysgolion, colegau a Phrifysgol Bangor – gweithgareddau addysgiadol amrywiol a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae gan yr ymddiriedolaeth grŵp o wirfoddolwyr hefyd, sy'n darparu cymorth gwerthfawr yn y maes ac yn ein swyddfeydd ym Mangor .

Gwirfoddoli

Ysgolion

Digwyddiadau

Clwb Archaeolegwyr Ifanc

Treftadaeth Ddisylw?

Cyfeillion YAG

Cadw mewn Cysylltiad

Dyddiaduron Cloddio

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag:

Addysg ac Allgymorth 
Sian Evans / Bethan Jones 
Ffôn: 01248 36 6970 Ebost: outreach@heneb.co.uk

Addysg ac Allgymorth  
Cydlynnydd Prosiect ‘Treftadaeth Nas Cerir'
Jade Louise Owen
Ffôn: 01248 366972 Ebost  jade.owen@heneb.co.uk

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.