English

Tystiolaeth Newydd Neolithig O Ynys Môn
Pontio, Bangor Dydd Sadwrn 06/04/2019

I nodi can mlynedd ers y cadoediad, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi bod yn cynnal prosiect cofnodi yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf, wedi'i ariannu gan Cadw. Gyda chymorth gwirfoddolwyr, rydym wedi bod yn cofnodi cofebau ac enghreifftiau o goffáu y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwynedd.

Ymunwch â ni ar ddydd Sul 4ydd Tachwedd 2018 (10:00yb - 4:00yp) yn y Neuadd Goffa ym Mhorthaethwy am ein diwrnod agored arbennig. Cewch wybod mwy am y prosiect a gweld arddangosfa ffotograffig o rai o'r delweddau ingol rydym wedi'u tynnu hyd yma. Nid oes rhaid archebu lle, dim ond galw heibio. Bydd te a choffi am ddim ar gael.

Hefyd yn rhan o'r diwrnod agored fydd prosiect cymunedol ‘Treftadaeth Menai a'r Rhyfel Byd Cyntaf' Treftadaeth Menai. Roedd y prosiect hwn, a gefnogwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn canolbwyntio ar effaith y Rhyfel Mawr ar bobl Porthaethwy.

Nifer fach o fannau parcio sydd ar gael yn ymyl y Neuadd Goffa, felly rydym yn awgrymu eich bod yn ystyried opsiynau parcio eraill yn y dref (gan gofio fod rhai o'r meysydd parcio hyn yn rhai ‘talu ac arddangos').

Byddwn hefyd yn cynnal dwy daith dywys ar y diwrnod, i weld cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ynys Tysilio gerllaw. Os ydych eisiau ymuno â ni ar un o'r teithiau tywys hyn, bydd angen archebu lle - i wneud hynny, cysylltwch â Dan Amor Dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970.

Am ragor gwybodaeth, cysylltwch â Dan Amor Dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970

 

Helpwch Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd i gofnodi cofebion y Rhyfel Byd Cyntaf

Eleni, yn ystod canmlwyddiant y Cadoediad, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal prosiect cofnodi cofebion, a buasem yn hoffi'ch help chi i wneud hyn. Bydd y broses cofnodi'n cynnwys ffotograffiaeth a thaflenni cofnodi, yn ogystal â'r posibilrwydd o ymchwil archifol.

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â ni: dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970. Byddwn yn egluro sut gallwch ein helpu i gofnodi ardal neu grŵp o gofebion yn ymyl eich cartref. Gellir gweld / lawrlwytho copi o'r canllawiau cofnodi / taflen gofnodi isod:

Canllawiau Cofnodi

Taflen Gofnodi

Gwybodaeth ar ein prosiect ehangach y Rhyfel Byd Cyntaf

Teithiau Cerdded Archaeolegol 2018-19

Cliciwch yma am fanylion mewn ffurf PDF ein rhaglen o deithiau cerdded cyhoeddus.

Maent yn rhad ac am ddim, ond mae'n hanfodol archebu lle.

Cysylltwch â Dan Amor, i archebu lle:

Dan.amor@heneb.co.uk

01248 366970

 

Archif Digwyddiadau a Newyddion

Events and News Archive

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.