English

Rheoli Treftadaeth

Rydym yn dîm bach o archeolegwyr proffesiynol ymroddedig sy'n darparu cyngor curadurol arbenigol ar amgylchedd hanesyddol gogledd-orllewin Cymru.

Ein nod yw bod y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unigolion a sefydliadau sy'n chwilio am gyngor a gwybodaeth ar unrhyw agwedd ar amgylchedd hanesyddol gogledd-orllewin Cymru. Gallwn gynghori ar ddarganfyddiadau, safleoedd neu dirweddau unigol o arwyddocâd lleol i ryngwladol, ac yn amrywio o Oes y Cerrig Cynnar hyd at yr 20fed ganrif.

Mae'r meysydd allweddol yr ydym yn gweithio ynddynt yn cynnwys:

Cyngor strategol

Cyngor gwaith achos

Ymgysylltu â'r Gymuned

Gweithio mewn partneriaeth

Gwasanaethau Rheoli Treftadaeth

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol

Gwasanaethau Cynllunio

Delweddu Gwynedd (Dogfen PDF)

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.