English

Pam mae Cofnod Amgylchedd Hanesyddol?  

Dechreuodd y cofnod a elwir bellach yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER) yn y 1970au fel y Cofnod Safleoedd a Henebion (SMR). Datblygwyd SMRs tebyg ledled Prydain ogwmpas yr un pryd mewn ymateb i lefelau cynyddol o ddatblygiad a oedd yn bygwth ac yn difetha nifer o adeiladau, safleoedd a henebion hanesyddol.  

Mae'r HER yn chwarae rhan hanfodol yn y broses gynllunio, gan helpu i lywio penderfyniadau a wneir gan awdurdodau lleol ar ddatblygiad arfaethedig. Yng Nghymru, mae cyngor arbenigol ar yr amgylchedd hanesyddol yn cael ei ddarparu gan Archeolegwyr Rheoli Datblygu sydd wedi'i leoli yn Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.