English

Cofnod Amgylchedd Hanesyddol

Nod y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer gogledd orllewin Cymru yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr ynghylch y safleoedd, henebion, adeiladau, arteffactau a thirweddau archeolegol a hanesyddol hysbys yn hen Sir Gwynedd.

Mae ganddo tua 20,000 o gofnodion a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau ers diwedd y 1970au, ac mae'n cwmpasu pob agwedd ar weithgaredd dynol yn y dirwedd o'r cyfnod cyn-hanesyddol cynnar i'r ugeinfed ganrif. Gellir dod o hyd i fanylion am safleoedd adnabyddus i rhai llai adnabyddus, yn ogystal â chofnodion a gynhyrchir gan brosiectau archeolegol a gynhaliwyd yn yr ardal.

Cynhelir gwybodaeth ar ffurf cronfa ddata gyfrifiadurol a gefnogir gan fapio digidol (System Gwybodaeth Ddaearyddol). Ychwanegir at hyn gan gasgliadau o fapiau a chofnodion papur (gan gynnwys manylion adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig), sleidiau, ffotograffau (ffilm a digidol, awyren a daear), a mapiau hanesyddol. Mae gan yr HER hefyd fynediad i lyfrgell gyfeirio helaeth o destunau a chylchgronau perthnasol.   Y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yw'r prif ffynhonnell wybodaeth ar bob agwedd ar amgylchedd hanesyddol gogledd-orllewin Cymru, a'r mecanwaith ar gyfer cofnodi proses barhaus ei ddehongliad, ei gadwraeth a'i reolaeth.

Mae'r HER yn cwmpasu hen sir Gwynedd:

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.