English

Pa wybodaeth sydd ar gael yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER) yn cynnwys gwybodaeth am bob agwedd ar weithgaredd dynol yn y dirwedd o'r cyfnod cyn-hanesyddol cynnar i'r ugeinfed ganrif. Cynhelir gwybodaeth mewn amrywiaeth o fformatau sydd ar gael ar gyfer ymgynghori, gan gynnwys:

  • Data digidol a gynhwysir yn y brif gronfa ddata HER a'i adnoddau cysylltiedig

  • Gwybodaeth ar sail mapiau sy'n deillio o fapiau Ordnans a'r System Gwybodaeth Ddaearyddol HER (GIS)

  • Cofnodion papur i ategu data digidol

  • Sleidiau a ffotograffau (ffilm a digidol; aer a thir)

  • Tua 1100 o adroddiadau archeolegol a threftadaeth yn ardal y GAT

  • Data digidol cysylltiedig a gedwir gan sefydliadau eraill yng Nghymru  

Daw'r wybodaeth yn yr HER o amrywiaeth o ffynonellau ac fe'i diweddarir bob dydd. Os ydych chi'n meddwl bod gennych wybodaeth newydd, naill ai am gofnod sy'n bodoli eisoes, neu safle newydd efallai na fyddwn yn gwybod amdano, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Yn 2002, cytunodd English Heritage a Chymdeithas Swyddogion Archaeolegol Llywodraeth Leol (ALGAO) gyfres o feincnodau llym i osod safonau ar gyfer Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yn y DU. Dros y blynyddoedd diwethaf, ynghyd â'r tri YAC arall, yr ydym wedi bod yn gweithio'n galed i gwrdd â meincnod y cam cyntaf. Yn 2010, aseswyd pob un o'r pedair ymddiriedolaeth trwy broses ddilysu ffurfiol, annibynnol, ac fe'i barnwyd ei fod wedi bodloni'r safon meincnod cam cyntaf bwysig hon. Gweler http://www.algao.org.uk i gael rhagor o wybodaeth am feincnodi HER.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.