English

Sut alla i gael mynediad i'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?  

Gellir gweld y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ar-lein trwy Archwilio. Mae hyn yn darparu data manwl ar gyfer pob cofnod sydd gennym.  

Nid yw'r wefan wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio mewn cyd-destun masnachol neu ar gyfer prosiect masnachol. Am ymholiadau masnachol, neu am ragor o wybodaeth ar gofnodion a welir trwy Archwilio, cysylltwch â'r HER yn uniongyrchol, naill ai dros y ffôn, llythyr, e-bost neu ffacs. Gallwn gyflenwi adnoddau nad ydynt yn ddigidol ategol lle bo hynny'n berthnasol, a sicrhau bod defnyddwyr masnachol yn cael mynediad at y wybodaeth ddiweddaraf.

Am wybodaeth fanylach, llenwch Ffurflen Ymholiad. Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru wedi cynhyrchu Polisi Mynediad a Chodi Tâl, sy'n darparu mwy o wybodaeth am y data sydd ar gael gan yr HER ac unrhyw amodau neu gyfyngiadau a all fod yn berthnasol i'w ddefnyddio. Llenwch ffurflen newydd ar gyfer ymholiadau ar wahân.  

Mae llawer o'r cofnodion papur, cannoedd o adroddiadau archeolegol gwreiddiol a miloedd o sleidiau a ffotograffau a gedwir yn swyddfa HER ym Mangor, ar gael ar hyn o bryd yn unig trwy ymweld â'r HER yn bersonol. Er mwyn sicrhau bod archeolegydd HER yn gallu helpu, gwnewch apwyntiad gyda hwy naill ai trwy e-bost neu dros y ffôn.  

Yn achlysurol mae yna fathau o wybodaeth neu gyd-destun lle gallai fod mynediad cyfyngedig, fel lle:

• gwrthodir mynediad oherwydd gofynion y Ddeddf Diogelu Data;  

• mae achos rhesymol dros gredu y byddai rhyddhau gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar yr adnodd archeolegol.    

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.