English

Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Os hoffech gefnogi gwaith YAG, efallai yr hoffech ystyried ymuno â Chyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn trefnu cyfres o ddarlithoedd gaeaf i Gyfeillion YAG, lle mae cyfuniad o staff yr Ymddiriedolaeth a siaradwyr gwadd yn cyflwyno sgyrsiau ynglŷn â phrosiectau cyfredol yr YAG a'r tirlun hanesyddol ehangach. Yn ogystal, bydd Cyfeillion YAG yn cael cylchlythyr blynyddol a chrynodebau misol - ffordd wych o fod ar flaen gwaith yr Ymddiriedolaeth. Rydym hefyd yn anfon negeseuon e-bost at Gyfeillion YAG yn rheolaidd, gan eu diweddaru ynglŷn â phrosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau ar y gweill.

Fel rheol, mae'r darlithoedd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Telford ym Mhorthaethwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Chyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, e-bostiwch outreach@heneb.co.uk

 

Cliciwch yma am fersiwn ddigidol o'n cylchlythyr diweddar Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd 2019 - 2020.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.