English

Digwyddiadau

Cliciwch yma i weld y Digwyddiadau a'r Gweithgareddau ar y gweill

Yn ogystal â gwahodd ysgolion a gwirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein gwaith, yn aml mae YAG yn trefnu digwyddiadau cyhoeddus i gyd-fynd â phrosiectau. Mae'r rhain yn cynnwys arddangosfeydd, darlithoedd, gweithdai, ysgolion dydd, teithiau cerdded tywysedig a dyddiau agored. Yn aml mae'r Ymddiriedolaeth yn plethu digwyddiadau â rhaglenni cenedlaethol, gan elwa o'r cyhoeddusrwydd ychwanegol a gynhyrchir gan Open Doors neu'r Ŵyl Archaeoleg er enghraifft.

Am wybodaeth ynglŷn â'n digwyddiadau ar y gweill, edrychwch ar ein tudalennau Newyddion a Digwyddiadau a dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol.

Sioeau Haf

Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus wedi'u trefnu gan sefydliadau eraill. Yn ystod yr haf, mae'r digwyddiadau yn cynnwys Sioe Amaethyddol Môn a Sioe Sir Feirionnydd, a'r Eisteddfod Genedlaethol pan gaiff ei chynnal yn ardal cylch gwaith YAG. Mae themâu i'r arddangosfeydd a'r gweithgareddau yn y sioeau hyn, sy'n adlewyrchu agweddau ar y tirlun hanesyddol lleol. Yn ogystal, mae YAG yn cymryd rhan yn niwrnod agored blynyddol Prosiect Bryn Celli Ddu, sy'n cael ei drefnu gan Cadw a Phrifysgol Canol Sir Gaerhirfryn. Bob blwyddyn mae YAG yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ffeiriau hanes a ffeiriau gyrfaoedd.

Os ydych yn ein gweld mewn digwyddiad, cofiwch ddod draw am sgwrs!

 

Rhaglen Teithiau Cerdded Cyhoeddus Blynyddol

Bob blwyddyn mae YAG yn trefnu rhaglen o deithiau cerdded tywysedig ar y thema archaeoleg. Mae rhai teithiau cerdded yn plethu â phrosiectau y mae'r Ymddiriedolaeth ynghlwm â nhw, ac eraill yn deithiau cerdded ar wahân. O heicio yn y mynyddoedd am ddiwrnod cyfan i deithiau cerdded byrrach o amgylch safleoedd cloddio, fel rheol mae rhywbeth at ddant pawb ac yn gweddu i bob gallu. Mae ein teithiau cerdded cyhoeddus am ddim ond rhaid archebu eich lle - mae'r llefydd yn brin iawn, felly os welwch daith gerdded yr hoffech ymuno â hi, cofiwch gysylltu i hawlio'ch lle. Rydym yn hysbysebu ein rhaglenni cerdded ar ein tudalen Newyddion a Digwyddiadau a thrwy ein rhestrau postio a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Os hoffech wybod y diweddaraf am ein newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau gwirfoddoli, gallwch ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.