English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Craig Beuno
Ffordd y Garth
Bangor
Gwynedd
LL57 2RT


Rhif ffôn 0044 (0) 1248 352535
Rhif ffacs 0044 (0)1248 370925
E-bost:gat@heneb.co.uk

Mae pob rhif deialu uniongyrchol yn dechrau gyda 01248 36

Mae codau deialu mewnol yn bedwar digid olaf rhif deialu uniongyrchol

STAFF YR YMDDIRIEDOLAETH A MANYLION CYSYLLTU

Prif Archaeolegydd

Andrew Davidson
Ffôn: 01248 36 6962 Ebost: andrew.davidson@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07827 857545

 

Gweinyddiaeth

Swyddog Gweinyddol
Lisa Morgan
Ffôn: 01248 366950 Ebost: lisa.morgan@heneb.co.uk

Swyddog Cyllid
Lily Barnabas
Ffôn: 01248 366951 Ebost: lily.barnabas@heneb.co.uk


Rheoli Treftadaeth

Archaeolegydd Cofrestr yr Amgylchedd Hanesyddol (Am bob amchwilad Cofrestr yr Amgylchedd Hanesyddol)
Sean Derby
Ffôn: 01248 36 6963 Ebost: sean.derby@heneb.co.uk neu her@heneb.co.uk

Archaeolegydd Cynorthwyol Cofrestr yr Amgylchedd Hanesyddol
Melissa Lambe
Ffôn: 01248 36 6964 Ebost: Melissa.lambe@heneb.co.uk

Addysg ac Allgymorth
Sian Evans sian.evans@heneb.co.uk
Bethan Jones bethan.jones@heneb.co.uk
Ffôn: 01248 36 6970 Ebost: outreach@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07741 292802

Swyddogion Cyswllt Darganfyddiadau (Cynllun Henebion Cludadwy)
Sean Derby
Ffôn: 01248 36 6963 Ebost: sean.derby@heneb.co.uk

 

Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd

Uwch-Archaeolegydd Cynllunio
Jenny Emmett
Ffôn: 01248 370926 Ebost: jenny.emmett@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07824 481052

Archaeolegydd Rheoli Datblygu
Tom Fildes
Ffôn: 01248 370926 Ebost: tom.fildes@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07920 264232


Gwasanaethau Masnachol

Pennaeth Gwasanaethau Masnachol a Phrif Archaeolegydd
John Roberts
Ffôn: 01248 36 6957 Ebost: john.roberts@heneb.co.uk

Rheolwr Prosiect
Neil McGuinness
Ffôn: 01248 366953 Ebost: neil.mcguinness@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07867 170175

Rheolwr Prosiect
Jane Kenney
Ffôn: 01248 36 6959 Ebost: jane.kenney@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07900 166768

Rheolwr Prosiect
Stuart Reilly
Ffôn: 01248 366958 Ebost: stuart.reilly@heneb.co.uk
Ffôn Symudol: 07900 166767

Rheolwr Prosiect
Robert Evans
Ffôn: 01248 36 6956 Ebost: robert.evans@heneb.co.uk

Archaeolegydd Prosiect
Anne Marie Oattes
Ffôn: 01248 36 6961 Ebost: anne.marie@heneb.co.uk

Archaeolegydd Prosiect
Mike Lynes
Ffôn: 01248 366954 michael.lynes@heneb.co.uk

Archaeolegydd Prosiect
Bethan Jones
Ffôn: 01248 366960 bethan.jones@heneb.co.uk

 

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol