Cyflwyniad i'r adnoddau

 

Mae'r adnoddau dysgu yma i gyd yn gysylltiedig gyda safle archaeolegol Tre'r Ceiri sydd wedi ei leoli ym Mhen Llyn, Gwynedd. Mae'r safle yn esiampl dda o fryngaer Oes Yr Haearn sydd â thystiolaeth archaeolegol yn dyddio o sawl cyfnod. Mae'r adnoddau draws cwriciwlaidd yma yn gallu cael eu defnyddio er mwyn cefnogi'r agwedd 'Celtiaid yr Oes Haearn' o'r Cwriwlwm Hanes Cyfnod Allweddol 2.

Mae'r adnoddau yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio diwylliant a threftadaeth trwy ystyried ac ymweld â safle leol. Gall y gwaith yma fod yn rhan sylweddol o elfen 4 o Cymru, Ewrop a'r Byd (CEB) ond mae hefyd yn cyd-fynd ag elfennau 'Addysg Bersonol a Chymdeithasol' (ABCh) o'r Bagloriaeth Cymru. Yn ogystal mae'r gwaith yma yn gallu sbarduno gwaith prosiect Bagloriaeth Cymru arall fel 'Ymchwilio gan yr Unigolyn' ag 'Addysg Gysylltiedig â Gwaith'.

Mae'r adnoddau yma wedi cael eu creu fel rhan o brosiect 'Archwilio Tirweddau Hanesyddol' gafodd ei ariannu gan Gyngor Cefn Gwlad (bellach Cyfoeth Naturiol Cymru). I gydfynd ag amodau'r grant mae strwythyr y gweithgareddau yn seiliedig ar saith thema 'Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang' (ADCDF). Yn ogystal â'r gweithgareddau ADCDF, mae'r adnoddau yn cynnwys gwybodaeth archaeolegol am Dre'r Ceiri, gwybodaeth defnyddiol ar gyfer daparu ymweliad â'r safle, a gweithgareddau gwaith maes.

Mae'r adnoddau wedi cael eu creu gan staff yr Ymdiriedolaeth sef Anita Daimond ag Emily Bateman gyda chyfraniadau gan Sadie Williams a Dave Hopewell. Rydym yn ddiolchgar iawn i'n gwirfoddolwraig Ann Huws am ei chymorth gyda'r iaith Gymraeg. Diolch i'r athrawon o'r ysgolion ganiataodd i ni fynd â 'u disgyblion i ymweld â 'r safle ac a gyfrannodd syniadau ac adborth am gylluniau'r adnoddau.