>
Cynnwys

 

Mae'r ffeiliau ar y dudalen yma i'w cael mewn ffurf Adobe Acrobat (PDF) a/neu ffeiliau Powerpoint.

   

I lawrlwytho ffeil i'ch cyfrifiadur, cliciwch gyda'r botwm dde ar yr eicon nesaf at enw'r ffeil a dewiswch 'Save Target As...' neu 'Save Link As...'

Dylech fod yn ymwybodol bod rhai o'r ffeiliau, yn enwedig y ffeiliau Powerpoint, yn fawr o ran maint a bydd rhain yn cymryd peth amser i lawrlwytho.

 

 

Gwybodaeth am y safle a'r archaeoleg - Dangos/Cuddio

•  Gwybodaeth gyffredinol am Dre'r Ceiri - Ffynonellau Gwybodaeth

•  Cynllun Tre'r Ceiri - yn dangos y cytiau a'r ffynhonnau dwr

•  Beth oedd Dave yr Archaeolegydd angen mynd gydag ef i Dre'r Ceiri? - lluniau

•  Beth oedd Dave yr Archaeolegydd angen mynd gydag ef i Dre'r Ceiri? - taflen disgyblion

•  Beth oedd Dave yr Archaeolegydd angen mynd gydag ef i Dre'r Ceiri? - gwybodaeth i athrawon

•  Prosiect Cadwraeth Deng Mlynedd - Lluniau anodedig

•  Geirfa Darganfyddiadau

•  Darganfyddiadau Tre'r Ceiri: Bilwg - Taflen wybodaeth Bilwg

•  Beth oedd pobl yn wneud gyda Cherrig Berwi - Taflen wybodaeth Cerrig Berwi

•  Cyflwyniad 'Prezi' sydd yn dangos ble cafwyd darganfyddiadau yn ystod cloddiadau ym mlynyddoedd cynnar yr Ugeinfed Ganrig. Dyma gyflwyniad ar-lein a gellir ei weld trwy ddilyn y linc canlynol : http://prezi.com/kyvae48jvofm/trer-ceiri-bryngaer/

 

Gwaith Maes - Dangos/Cuddio

•  Beth rydym angen mynd gyda ni i fryngaer Tre'r Ceiri - taflen disgyblion

•  Beth rydym angen mynd gyda ni i fryngaer Tre'r Ceiri - lluniau

•  Cadw'n Sâff yn Nhre'r Ceiri - lluniau

•  Paratoi ar gyfer ymweliad â Thre'r Ceiri - lluniau o'r llwybr a'r hyn sydd i'w weld

•  Fedrwch chi ddarganfod y cytiau yma - taflen gweithgaredd maes disgyblion

•  Taflen gofnodi ar gyfer rhifo cytiau a mynedfeydd - taflen gweithgaredd maes disgyblion

•  Ffurflen gofnodi Archaeoleg - taflen gweithgaredd maes disgyblion (bydd angen mynd a thâp mesur gyda chi)

•  Taflen Tynnu Llun - taflen gweithgaredd maes disgyblion (bydd y disgyblion angen defnyddio camera)

 

 

Themau ADCDF

 

Hunaniaeth a Diwylliant - Dangos/Cuddio

•  Gweithgaredd 1 Hunaniaeth Gymreig

•  Gweithgaredd 2 Oes cysylltiadau o safbwynt hunaniaeth rhwng Y Celtiaid a phobl Cymru heddiw

•  Gwybodaeth am y 'Celtiaid' - gwybodaeth i'w ddarllen ar gyfer Gweithgaredd 2

•  Gweithgaredd 3 Pa fath o ddiwylliant oedd gan bobl Tre'r Ceiri?

 

 

Treuliant a Gwastraff - Dangos/Cuddio

•  Gweithgaredd 1 Beth oedd pobl Tre'r Ceiri yn fwyta?

•  Taflen atebion ar gyfer Gweithgaredd 1

•  Llun o Dre'r Ceiri ar gyfer Gweithgaredd 2

•  Gweithgaredd 2 O ble daeth bwyd pobl Tre'r Ceiri?

•  Gweithgaredd 3 Pa wastraff neu lygredd fyddai pobl Tre'r Ceiri wedi gynhyrchu wrth fwyta?

•  Gweithgaredd 4 Beth oeddynt yn wisgo?

•  Atebion Awgrymiadol ar gyfer Gweithgaredd 4

•  Gweithgaredd 5 Pam does dim llawer o gliwiau ar ôl am eu dillad?

•  Cymorth i athrawon ar gyfer Gweithgaredd 5

•  Gweithgaredd 6 Beth oeddynt yn ddefnyddio i adeiladu tai?

•  Cymorth i athrawon ar gyfer Gweithgaredd 6

 

 

Iechyd - Show/Hide

•  Gweithgaredd 1 Beth sydd yn ein gwneud yn iach?

•  Atebion Awgrymiadaol ar gyfer Gweithgaredd 1

•  Gweithgaredd 2 Pa mor iach oedd pobl Tre'r Ceiri?

•  Atebion Model ar gyfer Gweithgaredd 2

•  Gweithgaredd 3 Beth allwn ni ddysgu am iechyd pobl y gorffennol?

•  Atebion ar gyfer Gweithgaredd 3

•  Defnyddio Esgyrn fel tystiolaeth archaeolegol - linciau i wybodaeth ddefnyddiol

 

 

Cyfoeth a thlodi - Dangos/Cuddio

•  Gweithgaredd 1 Pa mor gyfoethog oedd pobl Tre'r Ceiri: Meddwl am gyfoeth

•  Gweithgaredd 2 Pa mor gyfoethog oedd pobl Tre'r Ceiri: Meddwl am arian

•  Gweithgaredd 3 Pa mor gyfoethog oedd pobl Tre'r Ceiri: Meddwl am statws

•  Atebion Model ar gyfer Gweithgaredd 3

•  Gweithgaredd 4 Pa mor gyfoethog oedd pobl Tre'r Ceiri: Safon Byw

 

 

Dewisiadau a Phenderfyniadau - Dangos/Cuddio

•  Gweithgaredd 1 (Sylfaenol) Sut dylem ofalu am Dre'r Ceiri (meddwl am resymau o blaid gwaith cadwraeth)

•  Ffynonellau tystiolaeth ar gyfer Gweithgaredd 1 (Sylfaenol)

•  Gweithgaredd 2 Sut dylem ofalu am Dre'r Ceiri (sut mae'r disgyblion yn meddwl dylem ofalu am Dre'r Ceiri)

•  Gweithgaredd 1 (Uwch) Sut dylem ofalu am Dre'r Ceiri (meddwl am resymau o blaid gwaith cadwraeth)

•  Ffynonellau tystiolaeth ar gyfer Gweithgaredd 1 (Uwch)

•  Gweithgaredd 2 (Uwch) Sut ydych chi'n meddwl dylai Tre'r ceiri gael ei reoli?

 

 

Yr Amgylchedd Naturiol - Dangos/Cuddio

•  Gweithgaredd 1 Beth oedd yr amgylchedd pan oedd pobl yn dechrau adeiladu Tre'r Ceiri a pha effaith gafodd pobl Tre'r Ceiri ar eu hamgylchedd?

•  Atebion Model ar gyfer Gweithgaredd 1

•  Gweithgaredd 2 Sut mae'r amgylchedd leol yn wahanol heddiw i'r adeg y codwyd Tre'r Ceiri?

 

 

Newid Hinsawdd - Dangos/Cuddio

•  Llinell Amser Hinsawdd - sydd yn dangos newidiadau cyffredinol yn hinsawdd Gogledd Orllewin Ewrop gan gyd-redeg â chyfnodau amser archaeolegol

•  Ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd ar gyfer y Llinell Amser Hinsawdd

•  Gweithgaredd 1 Effaith Newid Hinsawdd ar Dre'r Ceiri