Newborough Project Meeting

A meeting will be held to introduce a new volunteer project to record the village of Newborough. The meeting will be on Thursday 29th June at 7.30pm in the Prichard Jones Institute. Please come along to find out how you can get involved. Click here for more information about the project.

Cyfarfod Prosiect Niwbwrch

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal i gyflwyno prosiect gwirfoddoli newydd i gofnodi pentref Niwbwrch. Bydd y cyfarfod ar Ddydd Iau 29 Mehefin am 7.30yh yn Sefydliad Jones Prichard. Dewch i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y prosiect.

 

Volunteering

The Trust is always pleased to work with Volunteers. If you would like to help please contact Dan Amorby email, letter or telephone.

Dan Amor - dan.amor@heneb.co.uk

Direct Dial telephone 01248 366970

 

Gwirfoddoli

Mae'r Ymddiriedolaeth bob amser yn falch i weithio gyda Gwirfoddolwyr. Os hoffech chi helpu, cysylltwch gyda Dan Amor drwy e-bost, lythyr neu ar y ffôn.

Dan Amor - dan.amor@heneb.co.uk

Rhif ffôn uniongyrchol 01248 366970

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol