Volunteering

The Trust is always pleased to work with Volunteers. If you would like to help please contact Dan Amorby email, letter or telephone.

Dan Amor - dan.amor@heneb.co.uk

Direct Dial telephone 01248 366970

 

Gwirfoddoli

Mae'r Ymddiriedolaeth bob amser yn falch i weithio gyda Gwirfoddolwyr. Os hoffech chi helpu, cysylltwch gyda Dan Amor drwy e-bost, lythyr neu ar y ffôn.

Dan Amor - dan.amor@heneb.co.uk

Rhif ffôn uniongyrchol 01248 366970

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol