Projects

Newborough Town Project

Prosiect Tref Niwbwrch

 

Prosiect Cofnodi Graffiti

Graffiti Recording Project

 

Cloddio Archaeolegol yn Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 Gorffennaf 2016

Archaeological Excavation at Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 July 2016

 

Rhuddgaer Excavation June/July 2015

Cloddiad Rhuddgaer Mehefin/Gorffennaf 2015

 

The Legacy of the First World War In Wales

Treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru

 

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn

Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

 

Hen Gastell Excavation, Llanwnda - Cloddiad Hen Gastell, Llanwnda

 

An early medieval cemetery and Roman construction camp at Ysgol yr Hendre, Llanbeblig including a full excavation report with the latest results

Mynwent ganoloesol gynnar a gwersyll adeiladu Rhufeinig, Ysgol yr Hendre, Llanbeblig gan gynnwys adroddiad y gloddiad yn llawn gyda'r canlyniadau diweddaraf

 

Arfordir - Coastal Heritage

 

Cadw Grant-aided Projects (project summaries from 2004-2013)

 

Menai Straits

 

Medieval Gwynedd (Llys Rhosyr)

 

Historic Landscape Characterisation

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.