Sut allwch chi helpu?

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan, beth am gofnodi stryd neu gasgliad o dai? Byddwn yn cynnig hyfforddiant llawn yn ogystal ag offer.

Hefyd bydd cyfle i chwilio’r archifau am fapiau, cyfeirlyfrau masnach, a hanes lleol er mwyn cyfrannu at y wybodaeth.

Os nad oes gennych amser i’w gyfrannu, oes gennych wybodaeth i’w rannu ? Ydych chi’n gwybod pryd adeiladwyd eich cartref, neu ydych chi’n gwybod rhywfaint o’i hanes? Ydych chi’n gwybod pryd bu newidiadau i’r strydoedd, pryd wnaeth rhai o’r siopau ymddangos neu ddiflannu, neu ddyddiad rhai o’r newidiadau eraill? Rydym yn edrych ar nid yn unig y Canol Oesoedd, ond yr hanes hyd at heddiw.


Cynhelir cyfarfod i gyflwyno’r prosiect nos Iau, Mehefin 29ain am 7.30 o’r gloch yn Sefydliad Prichard Jones. Dewch draw i gael gwybod sut gallwch chi gymryd rhan.


Sefydliad Pritchard Jones

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dan Amor yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Ffôn: 01248 366970

Ebost: dan.amor@heneb.co.uk

Trwy lythyr: Dan Amor, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd LL57 2RT 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol