English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Trawsfynydd - Ardal 19 Mynydd-dir agored – Moel Ddu a Moel Oernant (PRN 18285)


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae darn o ffordd Rufeinig yn croesi ymyl dde-orllewinol yr ardal ac mae’n cynnwys odynnau teils Penystryd. Dangosir yr ardal o ucheldir agored ar Foel Ddu a Moel Oernant fel ‘Llechwedd Cain Common’ ar fap degwm 1840. Mae map a luniwyd ym 1948 (Archifau Dolgellau ZP/12/10) yn dangos maint ‘Trawsfynydd Artillery Range ’ (gweler ardal 20), gan gynnwys yr ardal gyfan. Ar wahân i’r uchod, a sawl siel heb ei ffrwydro, nid yw’r ardal yn cynnwys unrhyw nodweddion o bwysigrwydd hanesyddol nac archeolegol. Nid oes yma hyd yn oed waliau caeau.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Ardal ucheldir agored

Mae natur agored yr ardal yn ei nodweddu, ac mae’n cynnwys dau safle cynhanesyddol a Rhufeinig pwysig (rhestredig) a bu’n faes tanio ar gyfer magnelaeth ar ddechrau’r 20fed ganrif.


 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Trawsfynydd

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol