English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Trawsfynydd - Ardal 14 Llethrau rhyngol – ochr ogleddol Cwm Prysor (PRN 18280)


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae’r ardal hon o lethrau bryniau rhyngol yn debyg i ardal 11 (ochr ddeheuol Cwm Prysor). Mae’n debyg bod y caeau mawr, afreolaidd eu siâp sy’n gwahaniaethu’r ardal hon oddi wrth ardaloedd 15 (ucheldiroedd agored uwchlaw) a 12 (caeau amgaeedig islaw) yn cynrychioli cau tiroedd/llechfeddiannu ymylon ucheldirol yn yr ardal drwyddi draw ar ôl 1840. Nid oes unrhyw ffermydd na thystiolaeth o anheddu cynt yn yr ardal, dim ond dwy gorlan.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig afreolaidd eu siâp

Yr unig nodweddion hanesyddol yn y dirwedd yma yw nifer o gaeau amgaeedig afreolaidd eu siâp â waliau sych, nad oes ganddynt nemor ddim perthynas â’r dopograffeg waelodol, na chysylltiad ag unrhyw ffermydd.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Trawsfynydd

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol