English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Mawddach - Ardal 23 Tirwedd caeau uwchben Llwyngwril (PRN 18353)

 

Cefndir hanesyddol

Ymddengys bod y rhan fwyaf o'r caeau ar fap degwm 1839 Llangelynnin yn fwy o ran maint na'r caeau sy'n bodoli heddiw, sy'n awgrymu bod y rhan fwyaf o'r caeau hyn wedi'u creu ers hynny. Ychydig o aneddiadau a safleoedd archeolegol sydd yma.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Waliau sychion, patrymau caeau

Nodweddir yr ardal gan ei phatrwm neilltuol o waliau sychion y caeau ar y llethrau sy'n wynebu'r môr uwchben ac o amgylch Llwyngwril

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Mawddach

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol