English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Dyffryn Ffestiniog - Ardal 21 Plas Weunydd

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ty a gardd diwydiannwr, a godwyd ym 1870 ar gyfer teulu’r Greaves, tenantiaid chwarel lechi Llechwedd, ar safle Ty Crwn, anheddiad amaethyddol cynharach. Mae’n briodol bod y safle ar ymyl eitha’r tomenni llechi, a’i fod wedi’i guddio’n dda.


Nodweddion hanesyddol allweddol yn y tirwedd

Ty a gardd diwydiannwr o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ty sylweddol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a oedd yn eiddo i ddiwydiannwr, a gardd 'Alpaidd', lle ceir nifer helaeth o goed pinwydd. Mae’r ty ei hun (SH 6983 4729) wedi’i newid yn sylweddol i greu bwyty a chanolfan arddangos i fusnes Quarry Tours a Chwarel y Llechwedd. Mae’r rhan fwyaf o’r ardd wedi’i throi’n faes parcio i geir a bysiau.


Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Dyffryn Ffestiniog

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol