English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 8 Morfa Conwy PRN 15807


SH 770790 yn edrych tua'r de ddwyrain. Yn dangos natur twyni tywod agored y Morfa, bellach yn rhannol yn gwrs golff.

 

 

Cefndir Hanesyddol

Defnyddiwyd Morfa Conwy ar gyfer tir pori i ddefaid ac at ddibenion amddiffynnol yn ôl cofnod hanesyddol o'r ddeunawfed ganrif. Dengys map mor gynnar â 1768 fod gwersyll milwrol yno. Fe'i defnyddiwyd yn ystod rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn wersyll hyfforddi ar gyfer y mudiad gwirfoddol, yn arbennig 20fed Catrawd y Lancashire Fusiliers a 6ed a 7fed Bataliwn y Fyddin Diriogaethol. Ym 1880, bu'r David Lloyd George ifanc yno yn ymhél am blwc â bywyd milwrol.

Mae yna faes carafanau a chwrs golff ar y tir erbyn hyn.

Gwelir tŷ pysgod ar arfordir y gogledd ar fap 1748 Lewis Morris.

 

Prif Nodweddion tirweddau hanesyddol

Twyni tywod, cwrs golff

Tresmasu o'r môr ar dir heb lawer o nodweddion.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol