English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 4 Morfa Rhianedd PRN 15804


SH 781805 yn edrych tua'r gogledd-orllewin. Yn dangos natur y tir isel ar gyrion Llandudno (ardal 2) ac o dan Ben y Gogarth (ardal 1), tir ac iddo hanes chwedlonol, bellach yn gwrs golff.


 

 

Cefndir Hanesyddol

Mae'r ardal hon yn ffurfio darn o dir sydd heb ei ddatblygu, rhwng pen pellaf deheuol Llandudno a'r rhan ogleddol yn Neganwy. Mae Llwybr Gogledd Cymru'n yn arwain yn gyfochrog â hi ac mae'r rheilffordd yn ei rhannu. Disgrifiodd Lewis Morris y dirwedd ym 1748 yn, ‘Morva Rhianedd a Low Marsh'. Ceir cysylltiadau â chwedl Maelgwn Gwynedd yma. Honnir i'r ‘fad felen' gyrraedd yma a pheri marwolaeth y brenin. Cyfeirir ati hefyd yn Englynion y Beddau, ond bellach mae llawer o'r tir yn rhan o glwb golff Maesdu.

 

Nodweddion tirweddau hanesyddol allweddol

Heb ei ddatblygu, cwrs golff

Tir heb ei ddatblygu, cyfoeth o chwedloniaeth.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol