English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 20 Mynydd heb ei amgáu PRN 15818


SH 710640 yn edrych i'r gorllewin. Yn dangos natur y mynydd-dir heb ei amgáu (ardal 9).


 

 

Cefndir Hanesyddol

Mae'r mynyddoedd sydd heb eu hamgáu'n cyrraedd 1064m uwchben Ordnance Datum ar gopa Carnedd Llewelyn. Ceir olion annedd cynhanesyddol ym Mhant y Griafolen, ger y Ddulyn, ac yn fwy diweddar, defnyddiwyd y tir i gronni dŵr ar gyfer ddefnydd domestig, y gwaith diwydiannol yn Nolgarrog (ardal 18), echdynnu mwynau (cyfyngedig) a chloddio mawn ar y Fawnog Du.

 

Prif nodweddion hanesyddol y dirwedd

Anghysbell, corlannau defaid, torri mawn, echdynnu mwynau

Mynydd-dir anghysbell, dilychwin, prydferthwch naturiol sy'n cynnwys copaon Pen Llithrig y Wrach, Carnedd Llewelyn, Foel Grach a Foel Fras. Fodd bynnag, ceir annedd cynhanesyddol yn nyffryn uchel yr afon, yn ogystal â thystiolaeth o hwsmonaeth anifeiliaid ôl-ganoloesol ar ffurf corlannau defaid. Yn ystod y 19eg defnyddiwyd y tir i dorri mawn (ceir gweddillion mawnfa fawr ar y Gledrffordd) ac olion echdynnu mwynau.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol