English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 13 Tirlun y Caeau o gwmpas Gorwel PRN 15815


SH 6907 48 yn edrych i'r dwyrain. Yn dangos natur gymhleth y dirwedd wedi'i hamgáu, gydag aneddiadau gwasgaredig a thraciau troellog

 

 

Cefndir Hanesyddol

Patrymau caeau afreolaidd sy'n deillio o anheddau cynhanesyddol mae'n debyg sy'n nodweddu'r tir. Mae adeiladau H L North a ffermydd sylweddol yn cael lle blaenllaw ar ochr y bryn.

 

Prif nodweddion tirweddau hanesyddol

Caeau afreolaidd, gofodau caeedig, adeiladau'r pensaer H L North, ffermydd mawr, traciau a llwybrau

Ardal fechan gydlynus sy'n nodweddu'r llethrau uwchben Llanfairfechan. Mae'n cynnwys patrwm o gaeau afreolaidd bychain (llawer â chanddynt ffurfiau cromliniol cynhanesyddol), ffermydd sylweddol o'r 18 fed -19 eg ganrif, ac adeiladau o'r 20 fed ganrif a gynlluniwyd gan y pensaer H L North.

Mae yna lwybr sengl troellog yn dolennu o gwmpas yr ardal sy'n arwain at draciau i ffermydd gwasgaredig a rhwydwaith o lwybrau troed.

Yn ddiamau, mae aneddiadau cynhanesyddol yn goroesi mewn corneli caeau, ac mae angen cynnal arolwg manwl o'r tir.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol