English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 8 Cloddfa'r Coed PRN 15707

 


Mae'r ardal hon o chwareli a thomenni a gafodd eu hadfer yn ddiweddar i'w gweld yn glir fel craith annaturiol yng nghanol y llun sy'n edrych tua'r gogledd.

 

 

Cefndir hanesyddol

Safle un o chwareli llechi cynharaf Nantlle, a fu'n gweithio o ganol y ddeunawfed ganrif, ac am gyfnod hon oedd y chwarel fwyaf proffidiol a chynhyrchiol yn yr ardal. Fe'i caewyd ar ôl i gerrig gwympo yn y 1820au, ac fe'i hagorwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Tir diwydiannol a adferwyd

Fe'i tirluniwyd yn llwyr yn 1978-9, gan gael gwared ar bopeth o ddiddordeb hanesyddol (o leiaf ar yr wyneb).

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol