English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 46 Fort Belan/Maes Awyr Caernarfon PRN 15745

 


Llun o'r awyr o Abermenai yn edrych tua'r de, ac yn dangos Fort Belan a'r dociau ar draethell ogleddol tywod y tir mawr yn y canol, gyda thraeth Foryd yn y cefndir, ac un o redfeydd y maes awyr ym mhen uchaf y llun ar y dde. Mae rhan fwyaf deheuol Ynys Môn i'w gweld yng ngwaelod y llun.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal wedi'i neilltuo ar gyfer safleoedd amddiffynnol. Adeiladwyd Fort Belan ym mhen mwyaf gogleddol yr ardal i warchod y fynedfa orllewinol i'r Afon Menai. Fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol yn 1776 i wrthsefyll ymosodiad posibl gan yr Americanwyr. Bu garsiwn yno yn ystod Rhyfeloedd Napoleon, ac fe'i hehangwyd yn 1824 ac eto'n ddiweddarach yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Saif Maes Awyr Caernarfon ar hen safle RAF Llandwrog, a fu'n gweithio rhwng 1941 a 1945, yn y cyfnod yma, hwn oedd y maes awyr mwyaf yng Nghymru.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Dociau, caer, maes awyr

Mae'r draethell isel hon o dywod yn cynnwys gwahanol elfennau hanesyddol. Mae'r gaer yn strwythur hirsgwar gydag ymwthiadau ar yr ochrau byrraf, y gogledd a'r de. Mae'r doc llanwol yn rhan o waith a wnaed ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cynlluniwyd y maes awyr gyda'r rhedfeydd ar batrwm triongl, ac mae un yn dal i gael ei defnyddio. Mae nifer sylweddol o adeiladau o'r 1940au mewn cyflwr lled-adfeiliedig naill ai o fewn cwrtil y maes awyr presennol neu gerllaw (RAF Llandwrog oedd y maes awyr mwyaf yng Nghymru yn ystod y rhyfel). Addaswyd cyn ysbyty a safle WAAF yn llwyr gan Recordiau Sain i greu stiwdio a swyddfeydd, ac mae busnes gwerthu dodrefn ail law ar safle Rhif 1 gynt, sydd wedi ei addasu i raddau llai. Mae amgueddfa fach ar y maes awyr.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol